مشخصات فردی و زندگینامه
نام:سید حسین
نام خانوادگی:میر معزی
پست الکترونیک:h.mirmoezi@gmail.com
نخصص ها:فقه و اصول ، اقتصاد

زندگی نامه

سال 1358 موفق به اخذ دیپلم در رشته ریاضى شدم و در کنکور دانشگاه شرکت کردم و در رشته مهندسى مکانیک دانشگاه پلى تکنیک قبول شدم پس از دو ترم با انقلاب فرهنگى دانشگاه ها تعطیل شد. در سال 1362 پس از انصراف از دانشگاه وارد حوزه علمیه مبارکه قم شدم سال 68 دروس سطح را تمام کردم و از آن زمان تا کنون در درس خارج فقه و اصول اساتیدى چون آیت الله میرزا جواد تبریزى، آیت الله وحید خراسانى، آیت الله زنجانى، آیت الله موسوى اردبیلى شرکت نمودم.در سال 68 همزمان با شروع درس خارج در رشته اقتصاد در دانشگاه مفید مشغول به تحصیل شدم و سال 72 لیسانس و سال 76 فوق لیسانس گرفتم.
از سال 72 تا 75 در بخش فرهنگى جامعه مدرسین به عنوان محقق در اقتصاد اسلامى و به ویژه موضوع بانکدارى اسلامى و موضوعات مرتبط با آن به تحقیق پرداختم، سال 75 در گروه فقه و نظام اقتصادى پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى به تحقیق مشغول شدم و از سال 77 عضو رسمى هیئت علمى و مدیر گروه اقتصاد واز اواخر سال 83 ریئس پژ وهشکده نظام های اسلامی در این پژ وهشکده میباشم   ، از سال 78 تدریس لمعه، اصول فقه و سپس مکاسب را شروع کردم و اکنون نیز در کنار کارهاى دیگر به تدریس مکاسب می پردازم.