ترسیم نظام اقتصادی اسلام بر اساس مکتب اقتصادی آن
53 بازدید
محل نشر: نامه مفید » تابستان 1377 - شماره 14 (34 صفحه - از 185 تا 218)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آنچه تاکنون پیرامون اقتصاد اسلامى به رشته تحریر در آمده است غالباً ناظر به مکتب و حقوق اقتصادى است و نظام اقتصادى به معنایى که در این نوشتار مطرح است، کمتر مورد توجّه و بحث قرار گرفته است. قبل از تحقق حکومت اسلامى در ایران، ضرورتى براى پرداختن به این بحث احساس نمى‏شد ولى پس از آن، ترسیم نظام اقتصادى اسلام اجتناب ناپذیر شد و خود به خود این سؤالات مطرح گشت که چگونه باید بر اساس اصول مکتبى به اهداف اقتصادى دست یافت؟ آیا اسلام براى حرکت به سمت اهداف بر اساس اصول مکتبى، الگوهاى رفتارى نظام مندى را در حوزه اقتصاد معّرفى کرده است؟ اجزا و عناصر این نظام کدام است؟