روش کشف نظام اقتصادی اسلامی(رابطه فقه و نظام)
53 بازدید
محل نشر: پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) » پاییز و زمستان 1379 - شماره 11 و 12
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی