مبانی فلسفی نظام اقتصادی اسلام از دیدگاه امام خمینی قدس سره
51 بازدید
محل نشر: اقتصاد اسلامی » بهار 1381 - شماره 5 (14 صفحه - از 45 تا 58)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
موضوع نظام اقتصادى و علم اقتصاد، رفتارهاى اقتصادى انسان است. نظام اقتصادى، رفتارها را آن‏گونه که باید باشد، سامان مى‏دهد، و علم اقتصاد، آن‏ها را چنان که هست، بررسى مى‏کند؛ از این رو بحث انسان‏شناسى در اقتصاد، اهمّیّت ویژه‏اى دارد. بخش نخست این مقاله، به انسان‏شناسى از دیدگاه امام خمینى قدس‏سره پرداخته، و در بخش دوم، نتایج چنین نگرشى به انسان در حوزه اقتصاد بیان شده است. انسان از دیدگاه امام با گزاره‏هاى زیر معرّفى مى‏شود: 1. انسان از روح و بدن ترکیب شده، و داراى بُعد جسمانى و معنوى است و در هر بُعد، مراتب بى‏شمارى دارد. 2. انسان، موجودى نامحدود و ابدى است. 3. انسان، موجودى مختار است. 4. انسان در اعمالى که انجام مى‏دهد، در برابر خداوند مسؤولیّت دارد. 5. سعادت انسان در نزدیکى به خدا و راه‏یابى به کمال، جمال و جلال مطلق است. 6. حسّ، عقل و وحى، سه معیار شناخت براى انسان به‏شمار مى‏رود. نتایج این نگرش به انسان در حوزه اقتصاد عبارتند از: الف. اقتصاد هدف نیست؛ بلکه وسیله دستیابى به اهداف بالاتر است. ب. اقتصاد اسلامى، اقتصاد معنوى است. ج. نظام اقتصادى اسلام، نظامى دستورى به‏شمار مى‏رود. د. رفتار عقلایى از این دیدگاه، رفتار مطابق با شریعت اسلام است.