تقاضای پول در اقتصاد اسلامی
58 بازدید
محل نشر: اقتصاد اسلامی » تابستان 1382 - شماره 10 (20 صفحه - از 81 تا 100)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اقتصاددانان مسلمان درباره تقاضای پول در اقتصاد اسلامی با یک‏دیگر اختلاف نظر دارند. منشأ این اختلاف، کارکرد پول به صورت ذخیره ارزش به مفهوم کینزی آن است. در این مقاله، ابتدا نظریّات اقتصاددانان مسلمان درباره کارکرد ذخیره ارزش پول بررسی و نقد شده و با توجّه به جواز کنز پول به مفهوم اقتصادی آن و جواز بورس‏بازی در چارچوب احکام شریعت به این نتیجه رسیدیم که نگهداری پول به انگیزه بورس‏بازی در چارچوب شریعت جایز است؛ پس می‏توان گفت: در اقتصاد اسلامی، تقاضای پول به انگیزه بورس‏بازی وجود دارد. پس از آن بر نظریّه‏های تقاضای پول در اقتصاد اسلامی که به وسیله اقتصاددانان مسلمان ارائه شده، مروری اجمالی کرده و سرانجام، مورد نظر خود را ابتدا از دیدگاه خُرد و سپس از دیدگاه کلان ارائه کرده‏ایم.