الگوی مصرف کلان در جامعه اسلامی
55 بازدید
محل نشر: اقتصاد اسلامی » زمستان 1384 - شماره 20 (24 صفحه - از 33 تا 56)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله اثبات می‌شود که در جامعه اسلامی؛ یعنی جامعه‌ای که اکثر افراد آن به مبانی بینشی و ارزشی اسلام اعتقاد دارند و حقوق و اخلاق اسلامی در آن پیاده شده است، الگوی مصرف جامعه به‌گونه‌ای است که وجوه قابل سرمایه‌گذاری افزایش یافته و سرمایة لازم جهت تحقق رشد و توسعه فراهم می‌آید. بر این اساس بهترین راهبرد رشد و توسعه آن است که در جهت تحقق جامعه اسلامی و نهادینه‌کردن فرهنگ مصرف و تخصیص درآمد اسلامی سیاست‌گذاری کنیم. برای اثبات این مطلب، پس از تعریف جامعه اسلامی، ابتدا روش استخراج الگوی مصرف کلان در جامعه اسلامی و سپس مبانی خرد الگوی مصرف کلان در این جامعه تبیین گشته و براساس آن الگوی مصرف کلان استخراج و در پایان نیز نتایج تثبیت این الگو در جامعه بررسی گشته است. واژگان کلیدی: الگوی مصرف، مصرف کلان، تخصیص درآمد